O TAMBORILEIRO TÉCNICO VOL. I

24.95
— Coming soon

AUTOR: Marcos Pérez Saburido.

Edición en gallego.

CONTENIDO

100 páginas.

Prólogo de Alberto Coya

Capítulos:
- O tamboril
- Simbología de la notación
- Exercicios preliminares
- Recursos técnicos
- Ritmos, padróns e variaciones
- Glosario de conceptos musicales

Envíos a todo el mundo.

Plazo de entrega: 7 - 10 días

_______________________________

AUTOR: Marcos Pérez Saburido.

Edición en galego.

CONTIDO

100 páxinas.

Limiar de Alberto Coya

Capítulos:

- El tamboril
- Simbología de la notación
- Ejercicios preliminares
- Recursos técnicos
- Ritmos, patrones y variaciones
- Glosario de conceptos musicales

Envíos a todo o mundo

Prazo de entrega: 7 - 10 días

_______________________________

AUTHOR: Marcos Pérez Saburido

Galician Edition.

CONTENT

100 pages.

Alberto Coya Preface.

Chapters:
- The tamboril (Galician drum)
- Simbology of notation
- Preliminary exercises
- Technical resources
- Rythms, patterns and variations
-Glossary of musical tems

Worldwide shipping

Delivery time 10-15 days